Чанарын хяналтын хатуу системүүд

Чанарын шалгалт

Манай бүтээгдэхүүнүүд үнэмлэхүй чанарыг баталгаажуулахын тулд хатуу сорилтыг давж, дотоод болон гадаадад эрх бүхий байгууллагуудаас баталгаажуулсан.Бид АНУ-ын UL, Европын Холбооны ROHS, Үндэсний мэдээллийн аж үйлдвэрийн парк, Нинбо Чанарын хяналт, судалгааны хүрээлэнгээс гэрчилгээ авсан.Засгийн газрын үндсэн индекс салбарынхаа хамгийн дээд түвшнээс давсан байна.

Чанарын хяналтын хатуу системүүд