Сэтгэл ханамжтай борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Ажлын байрандаа эвдрэл гэмтлийн төхөөрөмжтэй ажилладаг оффисын дотоод засал дахь шинжээчийн групп бүхий изометрийн вектор дүрслэлийн баталгаат үйлчилгээ

● Борлуулалтын дараах үйлчилгээ нь шинэ эсвэл хуучин үйлчлүүлэгчид ямар ч байсан сэтгэл ханамжтай байх болно гэдгийг бид амлаж байна.

● Бүх санал хүсэлт, гомдлыг 24 цагийн дотор хянана.

● Чанартай холбоотой асуудал гарсан тохиолдолд бүх зүйлийг солих эсвэл буцаан олгохыг санал болгоно.

● Одоогийн бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээ таны хүсэлтийг хангах боломжгүй тохиолдолд бүх захиалгат шийдлийг манай R&D баг гаргаж өгөх болно.