DATEUP соёл

ҮЗҮҮЛЭХ СОЁЛ

ad_ico_02

DATEUP Алсын хараа:

Нэгдсэн утас үйлдвэрлэлийн салбарт тэргүүлэгч брэнд болох.

ad_ico_011

DATEUP эрхэм зорилго:

Дэлхийн өндөр технологийн мэдээллийн удирдлагын төвийн шийдэл нийлүүлэгч байх.

ad_ico_04

Гол утга нь:

Хэрэглэгчдэд үнэ цэнийг бий болгох, үйлчлүүлэгчдэд ашиг олох, ажилтнуудад ашиг тусыг бий болгох.