Мэргэжлийн R&D баг

Мэргэжлийн R&D баг4

Тус компани нь ерөнхий кабелийн салбарыг хөгжүүлэх үүрэг хүлээдэг бөгөөд жил бүр ашгийнхаа 20 гаруй хувийг шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ техник, шинэ гар урлалын судалгаанд зарцуулдаг.Одоо R&D баг нь 10 гаруй жилийн R&D, анхны брэнд туршлагатай 30 ахлах техникийн инженертэй.Мэргэжлийн R&D баг нь аж ахуйн нэгжүүдийн үндсэн өрсөлдөх чадварыг хангаж, аж ахуйн нэгжийн хөгжлийг тасралтгүй эрчим хүчээр хангадаг.

20%

Судалгаа ба хөгжүүлэлт

30+

Техникийн ахлах инженер

10+

Брэндийн туршлага